С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...

ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ GSM: 0884 373 442

Образна диагностика

 

Дигитална рентгенография

Ветеринарна клиника АДОВЕТ разполага с т.нар. индиректна дигитална рентгенография (CR X-ray system), което ни позволява да работим изключително бързо при максимално качество.
Стремежът на екипа, работещ с тази диагностика е всяка рентгенова снимка да е в правилната проекция и с перфектно качество. Използваната рентгенова уредба е сертифицирана и одобрена за експлоатация от АЯР (Държавна агенция по ядрено регулиране), което гарантира максимална степен на сигурност, както за пациентите, така и за работещите в тази среда.
   Лекарите от клиниката са с лицензии за работа с източници на йонизиращо лъчение, като са преминали съответните курсове и се подлагат на задължителните периодични медицински прегледи. Ако сте изпратени от лекуващия си лекар за снимка при нас, моля, първо запазете час по телефона: 0884 373 442; 076/ 67 00 29.
При нас се издават международно признати сертификати (вкл. FCI и IEWG) за състоянието на тазобедрените стави (тазобедрена дисплазия). Оценката се поставя от сертифициран експерт в областта на тазобедрената дисплазия и член на Германска асоциация на рентгенолозите за генетични заболявания на опорно-ставния апарат и костите (GRSK).
   ВАЖНО! Макар и рядко, за изпълнението на някои специфични проекции (снимки на глава, снимки за дисплазия, болезнени фрактури, агресивни кучета или котки) се налага пациентът да се успокои предварително, като това се прави с миорелаксант (пациентът не е напълно упоен, а е с отпусната мускулатура).  


Ехография

Ветеринарна клиника АДОВЕТ разполага с ехограф последно поколение - 3D в реално време, доплер, М scan и още много други функции. Ехографското (наричано още ултразвуково) изследване е съвременнен метод за диагностициране на заболявания на отделителната, опорнодвигателната, половата, сърдечно-съдовата и ендокринната система. Тя остава основен метод за откриване и проследяване на бремеността при животните. Чрез този метод можем да определим структурните увреждания на даден орган, неговата форма, местоположение и размер. С помощта на ехографа могат да се извършат биопсии (вземане на проба от вътрешен орган за хистологично изследване). Този метод на изследване остава най-безвредният  за домашните любимци.

 

 

 

 

 

Връщане