С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...

ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ GSM: 0884 373 442

ЦЕНОРАЗПИС на ветеринарна клиника АДОВЕТ

I. ОБЩ КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕН ПРЕГЛЕД 15.00лв

II. Последващи общи клиникодиагностични прегледи 5.00лв

III. Специализиран преглед 15.00 - 50.00 лв

IV. Преглед и консултация с външен специалист 30.00 – 50.00лв

V. КОНСУЛТАЦИИ 20.00 - 100.00 лв

VI. ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНА КНИЖКА 5.00 лв

VII. ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАСПОРТ 10.00.лв

VIII.ПОСЕЩЕНИЕ (ВИЗИТА) 10.00 - 50.00 лв

IX. МАНИПУЛАЦИИ

1. Вътрешно даване на медикаменти 1.00 - 5.00 лв
2. Инжекции
Подкожна инжекция 5.00 лв
Мускулна инжекция 5.00 лв
Венозна инжекция 20.00лв
Поставяне на абокат /с 1 бр. абокат/ 10.00лв
Инфузия 5.00 - 20.00 лв
Субконюнктивална инжекция 10.00 - 20.00лв
Интракамерна инжекция 20.00 – 30.00лв
Интраартикуларна инжекция 20.00 – 60.00лв
Периартикуларна инжекция 30.00 лв
Интраосална инжекция 30.00 лв
Интракардиална инжекция 30.00 лв
Интраперитонеална инжекция 20.00 лв
Паравертебрална инжекция 20.00 - 60.00 лв
3. БЛОКАДИ
Блокада на периферни нерви 20.00 лв
Епидурална блокада 40.00 лв
Периорбитална инжекция (блокада на n. Ophtalmicus) 40.00 лв
4. ПУНКЦИИ НА:
Коремна кухина 30.00 лв
Пикочен мехур 30.00 лв
Гръдна кухина 40.00 лв
Перикардиална торба 50.00 лв
5. Диагнстични пункции на абсцеси, флегмони,
хемо-лимфо екстравазати, кисти, стави и
вакум-аспирационна проба при неоплазии
(без изследване) 10.00 – 30.00 лв
6. Промивка на устната кухина 10.00 лв
7. Промивка на конюнктивиална торба 10.00 лв
8.Поставяне на венозен катетър 10.00лв
9.Получаване /вземане/ на кръв за изследване 5.00лв
10.Получаване /вземане/ на стерилна
проба кръв за хемокултура 10.00лв
11. Получаване /вземане/на стерилна проба урина за урокултура-20.00лв
12.Получаване /вземане/ на копропроба за изследване 5.00лв
13.Отстраняване на чужди тела /от око, ухо, нос/ 10.00 – 60.00лв
14.Обезпаразитяване /вътрешно или външно/ 5.00лв
15.Почистване на аналните жлези 10.00лв
16.Отстраняване на кърлежи 10.00 – 20.00лв
17.Почистване на ухо 10.00 лв
18.Промивка на ухо 15.00 лв
19. Рязане на нокти (на краче) 10.00 лв
20. Изрязване на зъби и клюн на декоративни гризачи 10.00лв
21. Клизма 20.00 - 30.00лв

X. Общи хирургични интервенции

1. Превръзка (без консумативи) 20.00 лв
2. Гипсова превръзка (без консумативи) 10.00 – 30.00 лв
3. Шиниране без изработване на шина 10.00 – 20.00 лв
4. С изработка на шина 15.00 – 50.00 лв
5. ТОАЛЕТ И ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА РАНИ 10.00 –50.00 ЛВ
6. Свободна кожна пластика (кожна присадка) 50.00 – 200.00 лв
7. ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ГНОЙНИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНФЕКЦИИ:
1. Абсцеси 20.00 – 40.00 лв
2. Флегмони 30.00 – 50.00 лв
8. Хирургични интервенции при проникващи, пронизващи и огнестрелни рани, комуникиращи с кухини 150.00- 350.00 лв
9. Отстраняване на брадавици, папиломи, кожни образувания,
малки кожни и пендулиращи тумори 80.00 - 150.00лв
10. Катетеризация на пикочния мехур 50.00 лв
11. Катетеризация и промивка на пикочния мехур 70.00 лв
12. Промивка на препуциум или влагалище 8.00 – 20.00лв
13. Отстраняване на пръсти по медицински съображения
До 3– месечна възраст 40.00 лв
Над 3 – месечна възраст 60. 00 лв
14. Ампутация на опашка по медицински съображения
До 1 – месечна възраст 30.00 лв
От 1 до 6 – месечна възраст 100.00 лв
Над 6 – месечна възраст 120.00 лв
15. Корекция на ушните раковини 80.00 лв
16. Оперативна намеса при отхематом 90.00 – 120.00лв
17. Козметична операция на ухото 80.00 – 150.00 лв
18. Сондиране и промивка на стомах 50.00 лв

XI. СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ И ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТНАТА КУХИНА

1. Екстракция на зъби
Млечни:
Ицизиви 10.00 лв
Канини 15.00 лв
Премолари 10.00 лв
Молари 10.00 лв
Постоянни 100% върху съответната цена за млечен зъб
2. Почистване на зъбен камък
инструментално 15.00 – 30.00 лв
ултразвуково 70.00 лв
3. Туширане на гингиви, език 6.00 лв
4. Пункция на ретенционна киста 10.00 – 20.00 лв
5. Оперативна намеса при ретенционна киста 30.00 – 50.00 лв
6. Електрохирургична намеса при
хиперплазия на гингивите 80.00 - 180.00 лв
7. Електрохирургична намеса при
папиломатоза на устната кухина 60.00 – 120.00 лв
8. Ортодонтско лечение:
Вземане на отпечатък 20.00 лв
Поставяне на ортодонтски апарат 40.00 лв
Снемане на ортодонтски апарат 10.00 лв
Изработване на коронка метал 50.00 лв
Монтиране на коронка 30.00 лв
Снемане на коронка 20.00 лв
9. Терапия при кариес, завършена с фотополимерна пломба 40.00 лв
10. Теапия на пулпит (вкл. нервекстракция и саниране), завършена с фотополимерна пломба 80.00 лв
11. Оперативна намеса при ороназална фистула 80.00- 120.00 лв
12. Пластика на мекото небце 80.00-180.00 лв
13. Пластика на твърдо небце 120.00 – 200.00лв
14. Ларингопластика 150.00 – 200.00 лв
15. Отстраняване на гингивални тумори и епулис 80.00 – 200.00лв
16. Екстерпация на слюнчена жлеза 120.00 – 200. 00лв

ХII. ОФТАМОЛОГИЧНИ УСЛУГИ И ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОКОТО И КЛЕПАЧИТЕ

1. Туширане на фоликули 20.00 лв
2. Кюретиране 30.00 лв
3. Отстраняване на трети клепач на око 100.00 лв
4. Енуклеация, евисцерация 120.00 лв
5. Електрохирургична оперативна намеса при
патологична васкуларизация на роговицата 80.00 – 150.00 лв
6. Пункция на предна очна камера 20.00 лв
7. Оперативна намеса при тумори на клепачите 80.00 лв
8. Оперативна намеса при тумори на клепачите с пластика 120.00 лв
9. Оперативна намеса при тумори на очна ябълка 150.00 – 200.00 лв
10. Оперативна намеса при дермоидни кисти на очна ябълка 150.00 лв
11. Кантотомия 60.00 лв
12. Кантопластика 80.00 – 150.00 лв
13. Блефаропластика 120.00 – 180.00 лв
14. Екстерпация на слъзна жлеза 120.00 – 180.00 лв
15. Конюнктивориностомия 140.00 – 200.00 лв
16. Транспозиция на паротидния канал 200.00 - 250.00 лв
17. Козметични операции на клепачите
(при ентропиум и eктропиум), на око 100.00 – 150.00 лв
18. Рани на клепачите 30.00 – 80.00 лв
19. Отстраняване на тумор на клепачите 120.00 – 200.00 лв
20. Проптозис на очната ябълка 100.00 – 180.00 лв
21. Лечение на корнеална язва – скарификация 70.00- 90.00 лв
22. Лечение на корнеална язва- конюнктивална лапичка 120.00-200.00лв
23. Пришиване на клепачи (трети клепач) 70.00 – 100. 00лв
24. Изваждане на корнеално чуждо тяло 60.00 – 200.00лв
25. Оперативна намеса при катаракта 150.00 – 250.00лв
26. Оперативна намеса при глаукома (едностранна) 150.00 – 250.00 лв

ХIII. КАСТРАЦИИ, АГ, КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА И ПОЛОВАТА СИСТЕМА

1. Кастрация на:
Мъжки животни 80.00 – 150.00лв
Женски животни 80.00 -250.00лв
2. Кастрация на Пор с екстерпация на аналните жлези 300.00лв
3. Кастрация на животни по време на разгонване, при бременност, затлъстяване и криптохизъм - 50% върху съответната цена, посочена по - горе
4. Диагностична лапаротомия 60.00 – 80.00лв
5. Оперативно лечение при пиометра 150.00 – 350.00лв
6. Цезарово сечение 200.00 – 300.00 лв
7. Простатектомия 150.00 – 250.00лв
8. Ампутация на пениса 90.00 – 180.00 лв
9. Уретротомия 200.00 – 300.00 лв
10. Уретростомия 150.00 – 400.00лв
11. Оперативно отстраняване на камъни
от пикочния мехур 120.00 – 250.00лв
12. Нефроектомия 200.00 – 300.00лв
13.Оперативна намеса при бъбречнокаменна болест 250.00 – 350.00 лв 14. Влагалищна пластика 120.00 лв
15. Неоплазия във фундусната част на влагалището и
Маточната шийка чрез лапаротомия 160.00 лв
16. Оперативни намеси при влагалищни
Неоплазии (с външен достъп) 80.00 – 120.00 лв
17. Оперативна намеса (чрез репониране и
фиксация с паралабиални шевове)
при пролапс на влагалището 40.00 – 100.00 лв
18. Оперативна намеса при пролапс на матката 80.00 – 150.00 лв
19. Оперативна намеса при пролапс на матката чрез
лапаротомия и фиксиране на гинекологочния апарат 150.00– 220.00лв
20. Мастектомия
Частична 80.00 – 200.00 лв
Тотална 150.00 – 350.00 лв
21. Ентеротомия 150.00 – 250.00лв
22. Ентероанастомоза 200.00 – 250.00лв
23. Гастротомия 150.00 – 200.00лв
24.Торзио на стомаха 300.00 – 700.00 лв
25. Торзио на стомаха с гастропексия 350.00 – 450.00 лв
26. Ахалазия на кардията 350.00 лв
27. Пилоропластика 200.00 – 250.00лв
28. Спленектомия 150.00 – 200.00 лв
29. Оперативни намеси при илеус 150.00 – 250.00 лв
30. Оперативна намеса при перитонит
с поставяне на лапаростома 150.00 – 250.00лв
31. Диафрагмална херния 250.00 – 450.00 лв
32. Умбиликална херния
До 3– месечна възраст 40.00 – 60.00 лв
Над 3 – месечна възраст 50. 00 – 70.00 лв
33. Перианална херния
Едностранна 100.00 – 150. 00 лв
Двустранна 200.00 – 250.00 лв
34. Ингвинална херния
Едностранна 80.00 – 100.00лв
Двустранна 100.00 – 150.00 лв
С усложнения 150.00 – 180.00 лв
35. Йеюнопексия 250.00 лв
36. Мегаколон 250.00 – 400.00лв
37. Оперативни намеси върху паренхимните
органи в коремната кухина 150.00 – 400.00лв

XIV. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

1. Отстраняване на тумори (полипи) от ушната раковина и слуховия канал 80.00 – 200.00лв
2. Резекция на слуховия канал 250.00 – 300.00 лв
3. Оперативни намеси върху синусите на главата 150.00 – 350.00 лв
4. Оперативни намеси при отваряне на носната кухина 250.00– 400.00 лв 5. Оперативни интервенции върху трахеята и
хранопровода в шийната им част 150.00 – 300.00 лв 6. Оперативно отстраняване на лимфни възли 80.00 – 150.00 лв
7. Тонзилектомия 120.00 – 180.00 лв
8. Тироидектомия 250.00 – 350.00 лв
9. Оперативно отстраняване на неоплазии 120.00 – 180.00лв

ХV. ОРТОПЕДИЧНИ ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

1. Луксация на долночелюстна става–закрито наместване 60.00-80.00лв
2. Фрактури на долна челюст 150.00 – 450.00лв
3. Фрактури на горна челюст 150.00 – 600.00лв
4. Фрактури на пръст 150.00 – 200.00лв
5. Оперативна намеса при луксация на
тазобедрената става 500.00 – 900лв
6. Резекция на главата на бедрената кост 450.00 - 900.00 лв
7. Оперативна намеса при фрактура на пателата 350.00 – 600.00лв
8. Оперативна намеса при скъсани връзки на пателата 500.00 – 800.00лв
9. Оперативна намеса при увреждане на менискусите 500.00 – 800.00лв
10. Оперативна намеса при скъсване на краниалната
Кръстосана връзка на колянната става 550.00 – 950.00лв
11.Оперативна намеса при скъсване на каудалната
Кръстосана връзка на колянната става 550.00 - 950.00лв
12. Оперативна намеса при скъсване на коленни връзки
(чрез поставяне на антиротационни
тибио-фабеларни шевове) 400.00 лв
13. Поставяне на изкуствени ставни връзки
(без изброените по – горе) 250.00 – 550.00 лв
14. Оперативни намеси при вътреставни фрактури 350.00 – 650.00 лв
15. Оперативна намеса при
множествена пелвисна фрактура 550.00 – 950.00 лв
16. Оперативни намеси в
областта на гръбначния стълб 800.00 – 1500.00 лв
17. Оперативна намеса при проста фрактура
на метакарпални и метатарзални кости 400.00 – 950.00 лв
18. Оперативна намеса при комплицирана или
Множествена фрактура на метакарпални
и метатарзални кости 350.00 – 500.00 лв
19. Оперативна намеса при проста фрактура
на тибия, фибула, радиус или улна 350.00 – 700.00 лв
20. Оперативна намеса при комплицирана или
множествена фрактура на
тибия, фибула, радиус или улна 500.00 – 900.00лв
21. Оперативна намеса при проста фрактура
на хумерус или фемур 350.00 – 600.00лв
22. Оперативна намеса при комплицирана или
множествена фрактура на хумерус или фемур 300.00 – 900.00 лв
23. Оперативна намеса при проста фрактура
на скапулата 500.00 – 850.00 лв
24. Оперативна намеса при комплицирана или
множествена фрактура на скапулата 550.00 – 900.00 лв
25. Оперативна намеса при фрактура на черепни кости 300.00–900.00 лв
26. Ортопедични интервенции на опашката 80.00-200.00 лв
27. Оперативно отстраняване на нокът 40.00 – 100.00 лв
28. Артродеза 800.00 – 1250.00лв
29. Ампутация на крайници
Висока 150.00 – 400.00 лв
Ниска 80.00 – 300.00лв

XVI. РЕПРОДУКЦИЯ

1. Получаване и изследване на вагинална цитонамазка 15.00 лв
2. Спермограма 20.00лв
3. Ехографско изследване за бременност 20.00лв
4. МАНУЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БРЕМЕННОСТ 5.00 – 15.00 лв
5. Изкуствено осеменяване с получаване
на семенна течност + цитонамазка 60.00 лв
6. Родилна помощ 30.00 – 80.00лв

XVII. Операции по аналната и перианалната област

1. Екстерпация на перианалните жлези 120.00 – 180.00 лв
2. Санитарна хирургическа обработка на анални и
перианални фистули 20.00 лв
3. Оперативна хирургическа техника при
Пролапсус ани 40.00 – 60.00лв
Пролапсус ректи 60.00 – 120.00лв
Атрезия ани 120.00 – 150.00лв

XVIII. Лабораторни изследвания

1. Вземане и изследване на кожна проба 15.00 лв
2. Вземане, изследване и тълкуване
на кръвна проба (морфология) 15.00 лв
3. Вземане, изследване и тълкуване на кръвна проба
(биохимия), 20.00 лв
4. Вземане, изследване и тълкуване на кръвна проба (морфология и биохимия) 30.00лв
5. Кръвна натривка за други изследвания 10.00-20.00лв
6. Бързи диагностикуми (готови тестове) 30.00 – 50.00лв
7. Вземане и изследване на кръвна проба за
Дирофилариоза по Кнот 20.00 лв
8. Изследване на урина (биохимия) 15.00 лв
9. Изследване на урина (седимент и биохимия) 20.00 лв
10. 11. Изследване на копропроби - паразитологично 20.00 лв
12. Вземане и изследване на отпечатъчен препарат
от конюнктива 25.00 лв
13. Вземане на материал и микробиологично изследване
С антибиотикограма и тълкуване 30.00 лв
14. Аутопсия на кучета и котки 10.00 – 100.00лв.
15. Аутопсия на птици и гризачи 5.00 – 50.00 лв

XIХ. СПЕЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Ехография 20.00 – 30.00 лв
2. Ехография на морско свинче 15.00 лв
3. Рентгеноскопия 15.00 – 50.00 лв
4. Рентгенография 30.00 лв
5. Специални проекции 30.00 – 120.00 лв
6. Миелография 80.00лв
7. Ангиография на крайници 40.00 лв
8. Ангиография на вътрешни органи 80.00 лв
9. Ангиография на глава 150.00 лв
10. Ехокардиография 50.00лв.

 

XХII. Издаване на епикриза 50.00 лв


XХIII. Имплантация на микрочип 30.00 лв


XХIV. Разчитане на микрочип, неимплантиран в клиниката 10.00 лв


XХV. Евтаназия

след изрично, писмено изразено желание на собственика и преценка на лекаря 30.00-80.00лв

XХVI. ФИЗИОТЕРАПИЯ

(на сеанс) 5.00 – 15.00 лв


ЗАБЕЛЕЖКИ:


1. Ценовата листа се отнася за описаните манипулации. В нея не влизат стойността на използваните медикаменти, консумативи и трайни имплантанти.

2. Ценовата листа е валидна и се отнася за извършените манипулации в рамките на работното време. Извън работното време, цените се завишават със 100%.

3. Преди всяка операция или манипулация, изискваща анестезия, стопанинът подписва декларация за информирано съгласие.

4. Цената на операцията включва и стационар в деня на провеждането й, както и снемането на конците. Стационар, извън деня на операцията се заплаща както следва:
- кучета дребни породи и котки - 30 лв на ден; (24 ч.)
- кучета едри породи – 40лв на ден;
- Дневен стационар (Хоспитализация) - 20 лв.

В цената на стационара са включени грижи за животното – хранене, поене, разходки, почистване, както и стойността на храната от клас premium.
Лечението с диетични формули храна, както и изразходените медикаменти и консумативи и извършените манипулации се заплащат отделно.
Свиждането се извършва само по график, утвърден от управителя на клиниката.
Изписването на пациентите от стационара става при завършен лечебен курс и оздравяване по преценка на лекуващия лекар или управителя на клиниката. По - ранно изписване на пациенти става след изрично писмено заявление от страна на стопанина.

5. Разсрочено или отложено плащане от страна на стопанина е възможно след договаряне между страните и подписване на запис на заповед за дължимата сума от страна на собственика на пациента.

6. Възражения по работата (вкл. Ценообразуването) на лекарите в клиниката от страна на стопаните се правят пред собственика (управителя) на клиниката в присъствието на съответния лекар в рамките на работното време.

7. Лекарите в клиниката могат да откажат преглед и лечение на пациент, когато стопанинът се държи неуважително и непристойно или отказва да спазва стриктно указанията им, или подлага на съмнение професионализма или човешките им добродетели.

8. Умоляваме стопаните да не запознават лекуващите лекари с мнението си за един или друг колега ветеринарен лекар. Готови сме да помогнем на всеки един пациент, независимо къде е лекуван до момента, но не толерираме нападки към работата на който и да е ветеринарен лекар.

 

 

 

 

Връщане